Hampa

Hampa är en tålig växt med låg klimatpåverkan. Den kräver varken gödning eller bekämpningsmedel och kan växa i stora delar av Europa. Länge var hampaodling förbjudet i bland annat Sverige, men numera skiljer man på industrihampa och andra cannabissläktingar.